GÜncel

:

E-tebligat

Bilişim Hukuku: Diğer Makaleleri Oku
Bilişim Hukuku Ilgili: Soru Sor

 

Adalette e-tebligat dönemi

adalette-e-tebligat-donemi

Adalet Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara yapılması gereken yasal tebligatları internet üzerinden “e-tebligat” olarak yapacak.
21 Ocak 2013 Pazartesi 17:32

 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğe göre kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler bütün tebligatları e-posta ile yapılacak. Kanunda anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere de elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirildi.

Adres PTT’den alınacak

Gerçek kişiler veya diğer tüzel kişiler, elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak kullanabilecek. Güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için PTT dışındaki hizmet sağlayıcılar da hizmet alınabilecek. Elektronik tebligat adresi PTT’den alınacak. PTT, bu adresleri kayıtlı hale getirerek postanın gönderildiğini ve okunup okunmadığını belgeleyerek kayıt altına alacak.

Sistem, yapılacak başvuru üzerine kişiye verilecek e-posta adresini kayıt altına alacak. Gönderinin içeriği depolanmaksızın ne zaman gönderildiği, gönderilen hesaba ne zaman düştüğü ve ne zaman okunduğu gibi veriler kaydedilerek ilgili kuruma bildirilecek. Kurumlardan çıkacak tebligat, anlık olarak ilgilisine ulaşacak. Vatandaşlar, SMS yoluyla bilgilendirilecek. Tebligatların sistemdeki adrese ulaşmaması ya da normal posta yoluyla gönderilecek. Normal posta ile gönderilen ve 7 günde ulaşmış kabul edilen tebligatlar, e-posta adresine ulaştıktan 5 gün sonra okunmasa da geçerli sayılacak. 

Tüm Makalelerde Ara: Makaleler İçinde Ara

ContentE Müvekkil Girişi: