GÜncel

:

merhaba benim bir sorum var bazı işyerleri deneme süresi altında 5 ay yada 3 ay çalışıp iş akdini sonlandırabiliyor acaba böyle durumda hak arama olabilir mi hakını ne gibi şekilde arayabilir

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Bu süreler azami süreler olduğundan, daha uzun süreler öngörülmüş olsa bile, iş sözleşmelerinde iki ay, toplu iş sözleşmelerinde dört ay dolduğunda deneme süresi sona erer. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Deneme süresi, iş sözleşmesinde taraflarca böyle bir süre ve kayıt konulduğu takdirde söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, deneme süresinin varlığını iddia eden taraf, iş sözleşmesinde deneme kaydının ve süresinin varlığını ispatlamakla yükümlüdür. İş sözleşmesi yazılı yapılmadığı takdirde, deneme süresinin konulduğunu ispatlamak çok zor görünmektedir. Deneme süresinin varlığı, işçinin bu süre içinde sigortasız çalıştırılmasını haklı göstermez ve deneme süresinde de işçinin sigorta bildirimi yapılmak zorundadır. Bunu aksi durumdaki işveren 506 sayılı Kanun uyarınca idari para cezasından kurtulamaz. 4857 sayılı İş Kanunu’nda deneme süresinin en önemli uygulama alanı ihbar tazminatı müessesesidir. Zira, deneme süresi içinde tarafların iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebileceğini açıkça belirtmektedir. Deneme kaydının bulunmadığı hallerde, iş sözleşmesi 1 gün bile sürse en az 2 hafta ihbar tazminatı söz konusu olacaktır. Deneme süresinin varlığında ise, iş sözleşmesini deneme süresi içinde feshedecek olan işçi ve işveren açısından, bildirim şartı ve ihbar tazminatı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, deneme süresi geçtikten sonra (2 Ay) yapılan fesihlerde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde, 0-6 ay arası devam eden iş sözleşmelerinin feshinde en az 2 hafta ihbar süresi (bu süreye uyulmaması halinde 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı) öngörülmüştür.


ContentE Müvekkil Girişi: