GÜncel

:

İşe iade davası şartları nelerdir?

İşe iade davası şartları, İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalı. Davayı açacak olan işçi en az altı aydır o işyerinde çalışıyor olmalı. şçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmalı. İş akdi işveren tarafından feshedilmiş olmalı. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih geçerli bir sebebe dayanmamalı. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri bu davadan yararlanamaz.


ContentE Müvekkil Girişi: