GÜncel

:

Ücretin eksik yatırılması nedeniyle iş sözleşmesi fes...

CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24/II'nin E bendi işçinin ücretinin eksik ödenmesi nedeniyle haklı fesih nedenini oluşturmaktadır. Haklı nedenle iş sözleşmesi fesih edilirse kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır....

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
İşe iade davası şartları nelerdir?...

CEVAP: İşe iade davası şartları, İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalı. Davayı açacak olan işçi en az altı aydır o işyerinde çalışıyor olmalı. şçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmalı. İş akdi işveren tarafından feshedilmiş olmalı. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih geçerli bir sebeb...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
İstifa eden bir işçi kıdem taminatı alabilir mi?...

CEVAP: İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması ko...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
2012 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadardır?...

CEVAP: 01.01.2012-30.06.2012 Dönemi KIDEM TAZMİNATI TAVANI : 2.805,04 dür....

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
merhaba benim bir sorum var bazı işyerleri deneme süresi ...

CEVAP: Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Bu süreler azami süreler olduğundan, daha uzun süreler öngörülmüş olsa bile, iş sözleşmelerinde iki ay, toplu iş sözleşmelerinde dört ay dolduğunda deneme süresi sona erer. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gere...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
Asgari ücret nedir?...

CEVAP: İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının günün fiyatları üzerinden hesaplanması yoluyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve ilan edilen ücrete “asgari ücret” denir. Asgari ücret, bu Komisyon tarafından, 16 yaşından küçükler ve 16 yaşından büyükler için olmak üzere ayrı ayrı belirlenir. Belirlenen asgari ücret, işçilere tüm ülke çapında,...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
Ücreti zamanında ödenmeyen işçinin hakları nelerdir?...

CEVAP: Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde zorlayıcı bir neden (yani deprem, yangın, sel felaketi, işyerinin sürekli kapatılması gibi bir neden) dışında ödenmeyen işçi, çalışmaktan kaçınabilir. Buradaki yirmi gün, iş günü olarak hesap edilmez. İşyerinde çalışılmayan tatil günleri de hesaba katılır....

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
İş Sözleşmesi Yazılı Yapılmak Zorunda mıdır?...

CEVAP: İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Ancak, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Diğer taraftan, yazılı sözleşme yapılmayan hallerde, işveren işçiye; en geç iki aya içinde, genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ve haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süres...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nele...

CEVAP: Çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre; Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması İş sözleşmesinin İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, Askerlik görevi nedeni ile, Emeklilik hakkının ...

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku
işe iade davası ...

CEVAP: İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih tarihi itibariyle 30 günlük süre içinde iş mahkemesine başvurmalıdır. Süre aşımı durumunda, feshin geçerli olduğu sonucu doğacaktır....

Soruların Dışında: Yeni Soru Sor
Tüm Sorular İçinde: Sorular İçinde Ara
Bu Yazının: Devamını Oku


ContentE Müvekkil Girişi: