GÜncel

:

Yargıtay İçtihatlar

ALT İŞVEREN -ASIL İŞVEREN

T.C. YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ  E. 2009/33243 K. 2009/25652 T. 15.10.2009  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının davalı Sağlık Bakanlığı...

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMES İ

  T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E: 2006/4580 K: 2006/8990 T: 10.04.2006 İçtihat Özeti : İş ilişkisi, belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde, sözleşme belirsiz süreli savılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağl...

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI - ZAMANAŞIMI SÜRESİ

  Esas Yılı : 2004 Esas No : 14043 Karar Yılı : 2005 Karar No : 4567 Karar Tarihi : 17.02.2005 Daire No : 9    ÖZET: İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına ilişkin dava BK 125.maddesindeki on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.   (818 s. K. m. 125)          Davacı, ihbar,...

İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

Karar Tarihi : 24.10.2005 Karar No : 34251 Karar Yılı : 2005 Esas No : 5483 Esas Yılı : 2005  Daire No : 9 (4857 S. K. m. 18, 22) (1475 S. K. m. 14) DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile izin, ücret, fazla mesai ücreti ve sosyal yardım, ihtar gideri, ulusal bayram ile genel tatil paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkem...

UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/29239 K. 2005/19735 T. 30.5.2005 • UZUN SÜRE FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Talep Edilen Alacaklardan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu ) • HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Davacının Tüm Çal...

FAZLA ÇALIŞMA - YAZILI BELGE İLE FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/41839 K. 2010/30835 T. 26.10.2010 • FAZLA ÇALIŞMA (Bir İşçinin Günlük Normal Çalışma Süresinin Üzerine Sürekli Olarak Fazla Çalışma Yapmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İndirilen ve Reddedilen Kısım İçin Davalı Yararına Avukatlık ...

FAZLA ÇALIŞMA - ÜCRET BORDROSU

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/32120 K. 2008/32019  T. 24.11.2008  • FAZLA ÇALIŞMA ( İş Sözleşmesinde Fazla Çalışma Yapılabileceğinin Belirtildiği - Ücrete Dahil Olmadığı Açık Olduğundan Alacağın Kabulü Gerektiği ) • ÜCRET BORDROSU ( Sahteliği Kanıtlanmadıkça İmzalı Bor...

İKALE

  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/49584 K. 2011/11186  T. 13.4.2011 • İŞE İADE DAVASI ( Davacının Bankaya El Yazısı İle Yazdığı Yazıda Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödenmesi Karşılığında Sözleşmenin Feshini Talep Ettiği/İkale Sözleşmesi - Davacının İradesinin Fesada Uğradığını Kanıtlayamadığı/Davanın Kabul...

FAZLA MESAİ ALACAĞI

  YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/36231 K. 2008/4525 T. 11.3.2008  • FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Yılda 270 Saatlik Fazla Mesai Ücretinin Ücretin İçinde Olduğu ve Mahsup Edilmesi Gerektiği ) • ÜCRETİN FAZLA ÇALIŞMAYI DA KAPSAMASI ( Yılda 270 Saatlik Fazla Mesai Ücretinin Ücretin İçinde Olduğu ve Mahsup Edil...

İşe İade - Geçersiz Sebeple Fesih

  9. Hukuk Dairesi 2007/13498 E., 2007/27926 K. GEÇERSİZ SEBEPLE FESİH İŞE İADE ÖZET İŞVERENİN, SÖZLEŞME İLE NAKİL YETKİSİNİ SAKLI TUTMASI MÜMKÜNDÜR. ANCAK, HER HAK GİBİ NAKİL YETKİSİ DE İYİNİYET KURALLARINA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR. HER SOMUT OLAYDA NAKLİ ZORUNLU KILAN OBJEKTİF NEDENLERİN VARLIĞI ŞARTTIR.  İçtih...


Content



E Müvekkil Girişi: